Biografia bł Adolfia Kolpinga
 
 
 

O nas

Dzieło Kolpinga jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, zrzeszającą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga.

   Misją Dzieła Kolpinga jest:
Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, troszczymy się o rodzinę, doceniamy wartość i godność pracy oraz pomagamy lokalnym społecznościom.
   

   Dzieło Kolpinga prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparciabezrobotnych, młodzieży i dzieci. Działania nasze opierają się na zasadzie „pomocy dla samopomocy”. Oznacza to, że nie tylko staramy się zaspokoić najpilniejsze potrzeby, ale chcemy, by udzielane przez nas wsparcie angażowało potrzebujących w rozwiązywanie własnych problemów, wyzwalało ich inicjatywę i stwarzało im możliwości do dalszego samodzielnego działania
         
Kolping to sposób na życie i działanie.


   Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny i odpowiedzialny. Dlatego nasi członkowie rozwijają swoje zdolności, by móc realizować się w różnych dziedzinach życia oraz przyczyniać do rozwiązywania konkretnych problemów społeczności, w których żyją
    

Brzeska Rodzina Kolpinga powstała w 1996 roku. Była to pierwsza Rodzina Kolpinga na terenie powiatu brzeskiego, bocheńskiego i tarnowskiego. Po wielu latach wytężonej pracy społecznej, wolontariackiej, dziesiątkach zrealizowanych projektów stała się zarzewiem dla powstania nowych rodzin w Bochni, Dębnie, Łoniowej, Tworzy z nimi sieć współpracy i wzajemnego wsparcia

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Brzesku ma swoją siedzibę przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła. Adres biura: 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 33, czynne codzienie w godz.8:00 -16:00.


Galeria zdjęćNapisz do naswww.kolping.pl

PROJEKT STRONY WWW eurohost - agencja interaktywna