Biografia bł Adolfia Kolpinga
 
 
 

Projekty

 

MAŁOPOLSKA SIEĆ NGO

to projekt realizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Adresatami projektu członkowie, pracownicy i wolontariusze małopolskich organizacji pozarządowych.

Efekt finalny projektuząłożenie Sieci było kilkumiesięcznym działaniem, w który włączyło się kilkadziesiąt organizacji pozarządowych zainteresowanych członkostwem z zakładanej sieci.

Działania rozpoczęły się od spotkań informacyjnych w kilku miejscowościach na terenie Małopolski, w których udział wzieło ponad stu przedstawicieli NGO-sów. Organizacje, które po spotkaniu informacyjnym zdecydowały się przystąpić do projektu wydelegowały swoich przedstawicieli na Warsztaty Strategiczne,w czasie których wstępnie opracowywano misję, wizję i cele strategoczne budowanej Sieci.Na spotkaniach tych wybrano kilkanaście osób, które następnie jako Grupa Sterująca w czasie kilkudziesięciu godzin w miesiącach styczeń - marzec b.r. wypracowywali dokumenty Sieci : umowę partnerską, mechanizmy finansowania, wizję, misję, regulamin, strategię, kartę zasad i wartości.

 

Konferencja Założycielska

Formalne zainaugurowanie Sieci odbyło się podczas konferencji organizowanej przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.Wydarzenie zgromadziło w Krakowie w dniach 5-6 marca ponad 70 osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej z regionu. Organizacje obecne na konferencji podpisały umowę partnerską, która przypieczętowała powstanie Małopolskiej Sieci NGO. Program konferencji obejmował też prezentacje dobrych praktyk sieciowania z innych województw, gdzie podobne rozwiązania okazały się bardzo skuteczne.Współpraca organizacji pozarządowych w ramach sieci pozwoli na wzmocnienie ich roli i znaczenia w regionie, a także na profesjonalizację działańmówi Urszula Bukowska, koordynatorka projektu. – Korzyści odczują nie tylko organizacje, ale również odbiorcy ich działań i wsparcia. Co więcej, administracja zyskuje silnego partnera do rozmów i współpracydodaje.

Jeśli pojedynczemu człowiekowi wystarczy »dać wędkę« by się usamodzielnił, to dla wielu osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych potrzebna już będzie sieć, jako narzędzie służące wzmacnianiu wzajemnych więzi i współpracy dla dobra ogółumówi Krzysztof Wolski, Sekretarz Naczelny Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.

Uczestnicy Konferencji

Przewodniczący Rodziny Kolpinga - Józef Pabian podpisuje umowę partnerską potwierdzającą członkostwo naszego Stowarzyszenia w Małopolskiej Sieci NGO, obok Urszula Bukowska koorynatorka projektu

Członkostwo w Sieci to szereg korzyści m.in.:
kontakty i współpraca z organizacjami wewnątrz sieci, szczególnie tymi działającymi podobnych obszarach;
silna reprezentacja organizacji Kolpingowskich w regionie;
możliwość korzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa (m.in. z zakresu zarządzania w NGO, źródeł finansowania NGO, prawa i finansów, partnerstwa i innych);
udział w profesjonalnej kampanii promocyjnej;
dostęp do bieżących informacji dotyczących trzeciego sektora;
korzystanie z nowoczesnych narzędzi internetowych usprawniających pracę i komunikację;

Po konferencji założycielskiej przedstawiciele organizacji członkowskich MSNGO skorzystali z wielu bezpłatnych szkoleń,m.in na temat przygotowywania wniosków projektowych, podstaw fundraisingu, współpracy organizacji z samorządami i biznesem, promocji NGO.  Były to ważne szkolenia szczególnie dla młodych organizacji, które niedawno rozpoczęły swoją działalność.

 

II Wojewódzka Konferencja Małopolskiej Sieci NGO

II Wojewódzka Konferencja Małopolskiego Sieci NGO odbyła się 27 czerwca w Wieliczce. Najważniejszym punktem Konferencji były I Obrady Forum Ogólnego MSNGO. Wybrani zostali członkowie  podstawowych organów MSNGOGrupy Koordynującej, Grupy Oceniającej oraz Grupy Rzeczniczej. Do Grupy Koordynującej wybrano m.in. reprezentantkę naszej organizacjiczłonkinię i pracownika Rodziny Kolpinga w Brzesku

Przedstawicielka Rodziny Kolpinga M.Dumańska w czasie II Małopolskiej Konferencji MSNGO

 

 


Galeria zdjęćNapisz do naswww.kolping.pl

PROJEKT STRONY WWW eurohost - agencja interaktywna